Kvinde sidst i tyverne med anoreksi.

Har været indlagt over en længere periode på psykiatrisk afdeling.  Kvinden har spiseforstyrrelse  og er plaget af mange psykotiske episoder og suicidale impulser. 

Sansestimulerende hjælpemiddel: Protac Kugledynen®

Observeret effekt:  Under indlæggelsen var dynen en stor hjælp til at finde tryghed og ro, specielt når kvinden var angst og psykotisk. Efter  hun er overgået til et ambulant forløb, har hun fået en dyne bevilliget af kommunen. Hjemme bruger hun dynen til at søge tryghed og ro, men også til at mærke, hvor meget kroppen fylder. Hun bliver afgrænset og mere bevidst om, at kroppen ikke er stor og udflydende.
Dynen har været god til at forhindre hende i at tvangsmotionere. Før hun fik dynen, ville hun være gået en tur i hastigt tempo i flere timer, når hun havde det dårligt. Nu kan hun opnå samme indre ro ved at ligge sig under dynen. På døgnafsnit for unge spiseforstyrrede bruger vi ofte Protac Kugledynen® til at mindske angst og stress i forbindelse med spisning. Vi oplever ofte patienter, der har meget uro i benene, når de skal indtage kalorier. Her er det en stor hjælp at kunne give patienten en kugledyne over benene, så det bliver nemmere at holde benene i ro. Patienterne er ofte prægede af både fysiske og psykiske symptomer på angst, og det er en stor hjælp at kunne afhjælpe de fysiske symptomer med en kugledyne. Det er ofte med til at hjælpe patienten i gang med måltidet og få mere ro på kroppen.

Ligeledes kan de have stor gavn af kugledynen efter måltiderne, hvor nogle patienter har svært ved at holde sig i ro og er prægede af tvangstanker om motion. Her hjælper kugledynen med at "grounde" patienten og kan være et aktivt redskab til at kæmpe imod trangen til at overmotionere

Fysioterapeut, Region Hovedstadens PsykiatriFor mere info om brug af kugledyne ved spiseforstyrrelser, se her: Spiseforstyrrelse og kuledyne -norsk projektrapport
 

< Tilbage


Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top