Faglighed, udvikling og forskning

Protacs kerneværdier er faglighed, udvikling og forskning. Derfor har firmaet prioriteret at få lavet videnskabelig forskning for at få bekræftet kugledynens effektivitet, og underbygge de mange positive tilbagemeldinger og cases, som firmaet gennem alle årerne har fået fra brugere og terapeuter.


2020 

Studiet er en opfølgning på et lignende projekt, som blev gennemført over fire uger tilbage i 2010 med en gruppe børn med ADHD og en kontrolgruppe med børn uden diagnose. Også den gang blev det dokumenteret, at Protac Kugledynen® reducerede børnenes indsovningstid med 38%, reducerede antallet af natlige opvågninger og dermed normaliserede børnenes søvnmønster. Op imod 70% af børn med ADHD lider af søvnproblemer.
Læs mere om projektet her

2018 

Pilotprojekt fra Aarhus Kommune dokumenterer, at Protacs produkter har en beroligende effekt på borgere med demens. Fysisk og psykisk uro dæmpet med 60% og generelt blev søvnforstyrrelser og velvære i det hele taget forbedret.
Læs mere om projektet her

2018
Protac ansætter to ErhvervsPh.D-studerende.
Sygeplejerske 
Sanne Toft Kristiansen skal undersøge effekten af Protac Kugledynen®
i forbindelse med søvnproblemer relateret til depression inden for det psykiatriske område. 
Læs Sannes første artikel om Ph.D-projektet

Ergoterapeut Ann Nielsen skal undersøge effekten af og beskrive effekterne af Protac MyFit® kuglevestene på børns deltagelse i skoleaktiviteter, samt børnenes koncentration, ro og fokus i undervisningen
. Ann's kandidatstudie fra 2018 omhandlede samme emne og blev præmieret med Ergoterapeutforeningens Kandidatpris. Her kan læses et uddrag af kandidatstudiet: " Folkeskoleelevers sanseprofiler"

Læs mere om Ann Nielsen og Sanne Toft Kristiansen

2017
Forskningsprojekt i Danmark dokumenterer at systematisk anvendelse af sanseintegration nedsætter brugen af tvang inden for psykiatrien. Projektet viste et fald på 38 % af brugen af tvang og et fald på 46% af brugen af tvunget medicin. Ergoterapeut Charlotte Andersen har fortsat sine tidligere studier og lavet yderligere resultater. 
Læs mere om projektet

L æs mere om Charlotte Andersens to forskningsprojekter om Nedbringelse af tvang i psykiatrien


2016
Projekt nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus| 27.6 - 2016  
Af: Ergoterapeut Anne Kolmos og ergoterapeut Charlotte Andersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, marts – august 2013. Nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark - slutevaluering (pdf)


2015
Forskningsprojekt fra England i forhold til brug af Protac MyFit® vesten for børn funktionsnedsættelse. Resultaterne viste øget koncentration og deltagelse i aktiviteter, hvilket har udviklet børnenes evne for indlæring.
Protac MyFit® vest Acorn Park School study.pdf

Det særligt sensitive barn | 1.5 - 2015
Hvilken betydning kan det have for moderrollen, når moderen ser det 0-1 årige barn som særligt sensitivt og hvordan kan sundhedsplejersken forstå og imødekomme moderens behov for støtte og vejledning?
Af: Winnie Hansen, Professionshøjskolen Metropol.
Det særligt sensitive barn (pdf)

2013
Forskningsprojekt fra Spanien med Protac MyFit® vesten til voksne med autisme, funktionsnedsættelse og hyperaktivitet. Brugen af vesten, forbedrede/stoppede den aggressive adfærd og nedsatte medicinforbruget. Desuden forøgede det opmærksomheden og dæmpede stereotype bevægelser.
Spanish Research Project with Protac MyFit® vest.pdf


2010
Forskningsprojekt Syddansk Universitet, Allan Hvolby M.D., Ph.D. & Niels Bilenberg M.D., Ph.
Børn med ADHD oplevede markant forbedring i deres søvnmønster med Protac Kugledynen®
Læs mere om projektet


2009
Forskningsprojekt Tværfagligt Smertecenter, Ålborg Sygehus: anvendelse af Protac Kugledynen® til patienter med smerter. Dynen reducerer patienternes blodsukkerindhold og smerteniveau og derved forbedrer deres livskvalitet.
Forskningsprojekt Tværfagligt Smertecenter. Ålborg Sygehus anvender Protac Kugledynen® til smertepatienter.pdf


2007
Ergoterapeuterne Birgitte Søe Jensen og Pernille Worm Masterafhandling ift. børn med sanseintegrationsproblemer. Brug af Protac Kugledynen® nedbringer komplikationer og har specielt positiv virkning på børns søvn. 
Masterafhandling med Protac Kugledynen® til børn med sanseproblemer.pdf


1996
Protac brugerundersøgelse ift. fysisk og psykisk uro.
Brug af Protac Kugledynen® har for størstedelen a brugere en ’god’ eller ’meget god’ effekt.
Protacs egen brugerundersøgelse på Protac Kugledynen®.pdf


 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål
Back to Top