Protac Legatet

Protac legatet blev indstiftet i 2003 og uddeles årligt. Legatet har til formål at give ergoterapeuter mulighed for at videreuddanne sig indenfor området sansestimulering og sanseintegration.

Hvad kan du søge til:
Du kan søge legatet til gennemførelse af et projekt, en studierejse eller til generel videreuddannelse inden for sanseintegrationsområdet. Projektet skal være forsknings- eller udviklingsorienteret og bidrage til større kendskab eller ny viden inden for sanseintegration. 

Studierejsen kan eksempelvis gå til en klinik/et arbejdssted i udlandet, som praktiserer sanseintegrations-behandling. 
Videreuddannelse kan foregå i Danmark eller i udlandet.
 
Legatets størrelse:
Protac legatet er på kr. 25.000.
 
Hvem kan søge:
 
Ergoterapeuter som arbejder med sanseintegration inden for børne- eller voksenområdet.
Ansøgeren skal være aktivt medlem af Ergoterapeutforeningen.

Har du tidligere modtaget legatet, kan du ansøge igen 3 år senere.
 

Ansøgningsfrist:

Forholdene omkring ansøgningen i 2021 er endnu ikke offentliggjort.

Hvordan søger du:
Du ansøger på Ergoterapeutforeningens hjemmeside, hvor ansøgningsskemaer kan downloades. Mere info her


Behandling af ansøgninger og svar
Ansøgningerne behandles af et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af

En repræsentant fra Protac
Ergoterapeutforeningens næstformand
En ergoterapeut med erfaring inden for sanseintegration 

Behandlingen af ansøgningerne tager ca. en måned. Ansøgerne får herefter skriftligt svar fra Ergoterapeutforeningen.
 

Afrapportering og formidling
Legatmodtageren/-modtagerne skal skrive en afrapportering til bedømmelsesudvalget inkl. ny viden, resultater og konklusioner på projektet/studierejsen. Rapporten må højest fylde fem A4-sider og skal sendes til Ergoterapeutforeningen senest et halvt år efter projektets/studierejsens gennemførelse. Der er ikke et særligt skema til brug for afrapportering.

Kopi af regnskab skal sendes til Ergoterapeutforeningen samtidig med afrapporteringen.


Tidligere legat-vindere
2003 Malene Søbygaard
2004 Ann Dorte Gammelgaard
2005 Hanne Holmer
2006 Lise Andersen
2007 Ulla Sparholt
2008 Nanna Hyldig Reimick
2009 Birte Engmann Pedersen
2010 Solveig Radut
2011 Susanne Tindbæk Lunderskov
2012 Ulla Lebahn
2013 Julie Wolf Broge: Se rapport
2014 Charlotte Andersen
2015 Christina Sø Bendixen og Caroline Haoutzager
2016 Pia Gilvad Nielsen
2017 Solveig Maria Radut
2018 Julie Wolf Broge 
2019 Ingelis Arnsbjerg og Ulla Westendorp (Dobbeltlegat i forbind. med Protacs 25 års jubilæum)
2020 Diana Astrup Nielsen og Tove Lise Nielsen 
 
Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmålBack to Top