Protac lægger vægt på at dele ud af vores viden om de ergoterapeutiske principper om sanseintegration og på at lade kunderne gøre sig deres egne erfaringer med produkterne.

Derfor afholder vi løbende temadage og deltager på personalemøder i hele Danmark. Næste temadag er torsdag d. 4. april, som afholdes i Rønne.

På dagen holder Protac ergoterapeut Jette Reinewald oplæg om:
• Sanserne og deres funktion
• Vigtigheden af en god søvn
• Pause med forplejning
• Gennemgang af kugleprodukterne, deres funktion og brugergrupper

Temadagen er målrettet til terapeuter og sundhedsfagligt personale. Hvis det ikke ikke lige passer dig at komme til Rønne den dag, er du velkommen til at kontakte os og lave en aftale, så vi også kan komme ud til din arbejdsplads med et tilpasset oplæg.

Du kan tilmelde dig til temadagen her

Temadag i Rønne om sansestimulerende hjælpemidler

Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro.

Protac leverandør pris

De 17 verdensmål

Back to Top